ลองร่างแบบโลโก้ของ nocolor.org มาเล่นๆ
ตั้งใจจะทำให้เป็น Ambigram