Objazd (omledning av trafiken)-skylt utanför Gdynia. Polen är fullt av vägarbeten just nu eftersom så stor del av vägnätet behöver rustas upp.