הסיפור הזה העסיק אותי במשך רבע שעה הבוקר. אני עדיין לא בטוח שהצלחתי לפתור אותו