Tweet @the_riel_thing 2011-10-30 : Er werd iets van me verwacht, maar wat precies was onduidelijk.